Verktøy

Jeg jobber i all hovedsak med NARM Nevroaffektiv Relasjonsmodell og SE Somatic Experiencing.

Men innen den psykofysiologiske tilnærmingen inngår også:

 • Psykodynamisk psykologi
 • Kognitiv psykologi
 • Utviklingspsykologi
 • Eksistensiell, transpersonlig psykologi og psykosyntese
 • Minnesotamodellen rus og medavhengighet
 • Familiekonstellasjoner
 • HeartMath forskning og metoder- heart-brain 
 • Bodynamic
 • Spenningsregulering: TRE Trauma/Tension Releasing Exercises
 • NAT Nevroaffektiv berøring
 • BrainSpotting
Del denne siden med andre!