Verktøy

Jeg jobber i all hovedsak med NARM Nevroaffektiv Relasjonsmodell og SE Somatic Experiencing.

Men innen den psykofysiologiske tilnærmingen inngår også: