Jeg holder kurs om forskning og metoder/verktøy innen HeartMath. Jeg gir også veiledning innen bevissthetsutvikling.