Hvordan utvikle større smidighet til å tåle stress og konflikter i familie og arbeidsliv?

Hvordan finne ro i hverdagen?

KROPPSORIENTERT KURS i

STRESS REGULERINGS og TRAUMEHELINGSøVELSER TRE  

 Kroppen vår er skapt til å tåle stress, i korte perioder. Vi blir anspent og så roer vi ned og forløser spenningene. Men konstant stress kan over tid sette kroppen vår i konstant beredskap og spenninger som påvirker oss fysisk og psykisk. På sikt kan stress virke traumatiserende og overveldende.

Dersom disse spenningene forblir uforløst vil de kunne skape ytterligere kroniske tilstander og sykdom.

Sjokk og traumer kan føre til at kroppen vår ikke får fullført kamp-og fluktbevegelsene og sitter fast i en frys eller ufullførte kamp-flukt-spenninger.

Alt skjedde så fort at du ikke fikk mulighet til å reagere hensiktsmessig.

Gjennom TRE vil du kunne få tilgang til at kroppen selv husker hva den trenger å gjøre, på en trygg og ikke truende måte.

Finn ressursene i din egen kropp!

 

David Berceli, PhD, har utviklet et program for behandling av spenninger i dyp muskulatur og bindevev.  Metoden er basert på kroppens egne mekanismer for avspenning og gjøres gjennom å tilrettelegge for skjelveresponsen i muskulaturen.

Ved ulike typer stressbelastninger, mobiliserer kroppen musklene og bindevev som et verktøy til å beskytte seg.  Denne mekanismen kan lett sette seg som et mønster hos oss selv når situasjonen er over. Spenninger i muskulatur kan gi ulike reaksjoner som

·         ryggsmerter

·         smerter i muskler og ledd

·         søvnløshet      -

·         uro og angst

·         begrenset bevegelighet

·         hodepine

 

Jeg kommer til å utdype det teoretiske og fysiologiske grunnlaget for metoden. Deretter kommer vi sammen til å gjøre erfaringer fra å arbeide med øvelser i TRE; /Tension Release /Trauma Release Exercises. Øvelsene kan gjøres selv hjemme. 

Metoden bygger på å sette i gang kroppens egne helende ressurser, gi slipp på indre uro og dermed erfare å være her og nå og kjenne seg trygg. Det handler om å være oppmerksomt til stede og ha tillit til at kroppen vet hva den trenger å gjøre.

 

 Hjertelig velkommen til disse dagene sammen med:

 

Anne Brit Sylvareik

Psykoterapeut NFP , EAP, SEFN

SomaticExperiencing SEP  Sjokk og traumer

Nevroaffektiv relasjonstraumer/ utviklingspsykologisk psykoterapi

TRE instruktør 3

Brainspotting

Cand.Polit

 

Ta kontakt med meg på sylvareik@gmail.com, eller les mer på: www.traumeheling.net ,

mobil: 47892799

 Familierabatt. Rabatt for trygdede og studenter.

 

Dette er både et introduksjonskurs og kan også være del av sertifisering på nivå 1 i TRE.

Sertifisering på nivå 1 og nivå 2 innebærer 3 kursdager samt  5 individualterapiTRE sesjoner samt 5 veiledningstimer på hvert nivå (som kan gjøres i gruppe) samt skriving av personlig logg om egne prosesser .Hvert nivåkvalifisering  innebærer en egen praktisk eksamen med undervisning av en annen person  (nivå 1),  og på nivå 2 ; undervisning for en gruppe i teoridel og praktisk TRE.

 

Ta med yoga matte eller teppe. Kle deg i ledige klær.